Links


Hieronder volgen een aantal links naar verwante en interessante personen en organisaties.

Ten eerste Frans Scheerder en Roelien de Lange, oprichters van de School voor Sjamanisme. Kees en Desie waren hier vele jaren actief mee verbonden.

Roelien de Lange
                       www.roeliendelange.nl

Frans Scheerder
                       www.scheerderzilliacus.com

Jan van der Stappen, individuele sessies, zweethutceremonies, klankdagen, WageningenDesie wordt bezield door het werken met familieopstellingen
                       www.systemische-opstellingen.nl

Kees heeft in 2019 de opleiding voor stembevrijder bij Jan Kortie afgerond
                       www.jankortie.nl of www.centrumvoorstembevrijding.nl

Dansen geeft ons levenskracht
                       www.dansendhart.nl
                       www.debewegingvanhetleven.nl

Tjeerd en Josť Sloot gaan ook dansend door het leven...
                       www.levenslicht.net